inspiratie en techniek.


Astrid Hölzer is een ervaren landschapsarchitecte. Zij werkt vanuit Rotterdam aan binnen- en buitenlandse projecten op uiteenlopende schaal: van (dak)tuinen tot urbane landschappen, parken of concepten voor braakliggende industrieterreinen. Haar affiniteit met architectuur en stedenbouw, techniek en ecologie zorgt ervoor dat zij een brede kijk heeft op de verschillende opgaven met als resultaat een goed onderbouwde (ontwerp)visie en realisatie. Daarbij laat Astrid zich inspireren door de opgave en de context: Wat is de vraag? Hoe ervaar ik de omgeving? en Welke kansen en/of struikelblokken liggen er?  Contact met de klant / opdrachtgever, zijn (of haar) zienswijze en ideeën zijn voor Astrid belangrijke informatiebronnen.


Astrid ontwerpt met hart en ziel: op de kleine schaal denkt zij in kleur- en textuurnuances, en de eigenwilligheid van bloemen en planten. Materialiteit van het ontwerp, de tastbaarheid van de toegepaste materialen, zijn meer dan facetten van het ontwerp: de belevingskwaliteit staat voor Astrid centraal en is voor haar bepalend voor een geslaagd ruimtelijk ontwerp. Astrid ontwerpt leefruimte voor mensen. Zij is gefascineerd door de mogelijkheid een stukje van het paradijs te creëren in een tuin, een speelplek of plein. Toch zijn haar ontwerpen meer dan „alleen maar leuk“. Door haar diepgande kennis van de (vegetatie)technische mogelijkheiden en haar uitgebreid persoonlijk netwerk zorgt zij tevens voor de realiseerbaarheid van projecten.


Astrid weet dat er op de grote schaal een lang traject te bewandelen valt voordat je bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk kan maken. Het werken aan visies en concepten, die een plek geven aan verschillende belangen, een antwoord geven op vraagstukken in de gebiedsontwikkeling of milieuvraagstukken, gaat niet over een nacht ijs. Om over 10, 20 of 30 jaar mooie projecten te kunnen uitvoeren, moet je nu zorg dragen voor het opstellen van de kaders hiervoor.


Astrid werkt met aanstekelijke enthousiasme aan haar opgaven. Zij werkt assoziatief: zo kan zij ook aan ingewikkelde ruimtelijke vraagstellingen een onverwachte draai geven, waardoor er zich ineens oplossingen aandienen.


Astrid Hölzer heeft een universitair diploma landschapsarchitectuur (Dipl.-Ing.) van de Technische Universiteit München (TUM), zij is als landschapsarchitecte geregistreerd bij het Bureau Architectenregister (BA) en lid van de Nederlandse Vereniging voor Landschapsarchitectuur (NVTL).