contact

Astrid Hölzer landscape architect


Dipl.-Ing. (univ.) Astrid Hölzer BNT, landschapsarchitect

Schiebroekselaan 35 A

3037 RJ Rotterdam


Telefon: +31 (0)6 29047022

E-Mail: astrid@astridholzer.com

Bureau Architectenregister registratienummer 3.981201.003

KvK 54400376

BTW-identificatienummer NL229286331B01

disclaimer

website

Astrid Hölzer landscape architect streeft zo veel mogelijk naar correcte en actuele informatie. Er kunnen echter aan de informatie op deze pagina's geen rechten worden ontleend. Astrid Hölzer landscape architect aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of gedateerde gegevens. De website van Astrid Hölzer landscape architect verwijst in principe alleen naar externe links van bedrijven, organisaties en instellingen die gerelateerd zijn aan de beroepsuitoefening van Astrid Hölzer landscape architect. Astrid Hölzer landscape architect is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen.


e-mail

Voor van Astrid Hölzer landscape architect ontvangen e-mail geldt:


  1. Indien een e-mailbericht niet voor u bestemd is verzoeken wij u dit aan de afzender te melden en het bericht uit uw bestanden te verwijderen. U mag dit bericht niet verder verspreiden.

  2. Bij de verzending van berichten via e-mail dient u rekening te houden met de mogelijkheid van vertragingen of fouten in de overbrenging. Ook is het mogelijk dat virussen buiten medeweten van Astrid Hölzer landscape architec of haar medewerkers via haar e-mail worden verspreid. Astrid Hölzer landscape architec is niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit de verzending van e-mail of de niet-tijdige of onjuiste overbrenging ervan.

  3. Aan de inhoud van e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.voorwaarden


Astrid Hölzer landscape architect werkt op basis van De Nieuwe Regeling (DNR 2011).